OM DANSK HRM FORENING

Dansk HRM Foreningens

BESTYRELSE

SAMARBEJSPARTNERE

Jobindex er Danmarks største jobportal til gavn for jobsøgende og HR-folket


Jobindex giver den mest komplette oversigt over ledige job i Danmark. Vi udvikler løbende features og giver råd, der gavner det jobsøgende folk. Med over 30.000 jobannoncer, mere end 140.000 CV'er og ca. 800.000 unikke brugere om måneden er Jobindex Danmarks største jobmarked. Og vi er samtidig virksomhedernes rekrutteringspartner.

For ud over jobannonceringen har vi også eget rekrutteringsbureau og vores eget employer branding-bureau, der gør os i stand til at rådgive og varetage en lang række opgaver – hvor vi er afgørende  samarbejdspartner og sparringspartner for HR-professionelle, employer branding- og marketingansvarlige samt ansættende ledere.


Hvorfor samarbejder Jobindex og Dansk HRM Forening?
Dansk HRM Forening samler et netværk af medlemmer, som er HR interesserede og/eller beskæftiger sig med HR. Dansk HRM Forening sætter fokus på HR og er med til at præge debatten og holdningen til HR i de danske virksomheder. Når Jobindex samarbejder med Dansk HRM Forening, betyder det, at Jobindex kan følge med i debatten og holde sig orienteret om nye tendenser indenfor HR.

Medlemmer af Dansk HRM Forening, som dagligt arbejder med HR, kan gennem samarbejde mellem Dansk HRM Forening og Jobindex blive bevidste om, at Jobindex er en naturlig samarbejdspartner, når firmaernes HR medarbejdere skal i kontakt med de jobsøgende.

Netværksbar – et event under uformelle rammer
Dansk HRM Forening og Jobindex afholder4 årlige netværksarrangementer. Formålet med Netværksbarer at skabe dialog mellem HR interesserede, studerende og HR-praktikere. Netværksbar giver deltagerne mulighed for at drøfte om aktuelle HR-mæssige udfordringer, netværke, få inspiration, dele gode erfaringer eller tale med andre HR interesserede.


DANSK HR er Danmarks største professionelle, uafhængige, netværksbaserede HR-organisation for HR-direktører, HR-chefer, HR Business Partners, HR-ansvarlige og HR-konsulenter.

HR-afdelingen skal sikre virksomheder kompetente medarbejdere og skabe grobund for økonomisk og personalemæssig stabil udvikling.

DANSK HR er HR-afdelingernes HR-videncenter, som gennem høj faglighed, aktuel viden, rådgivning og netværk understøtter alle medlemmer og deres virksomheder i det daglige HR-arbejde med at forbedre konkurrenceevnen.

Hos DANSK HR sætter vi fokus på aktuelle emner inden for Human Resources Development. Foreningen, som i dag tæller godt 1000 medlemmer, blev grundlagt i 1992 (under navnet PID–Personalechefer i Danmark indtil april 2013), hvor Kim Staack Nielsen, Chairman for DANSK HR, var en af initiativtagerne.


DANSK HR’s formål

DANSK HR’s formål er at varetage interesserne for danske HR-chefer og andre HR-ansvarlige fra både den private og offentlige sektor samt andre personer, som arbejder med HR-området.

Arbejdsområder

Hos DANSK HR arbejder vi for at forbedre virksomhedernes kendskab til og brug af HR-ansvarlige. DANSK HR’s kerneområder i forhold til medlemmerne er formidling af HR-viden, HR-netværk og HR-rådgivning. DANSK HR udgiver erhvervstidsskrifterne HR-chefen, Ledelse i Udvikling og Uddannelse & Udvikling samt HR-håndbogen HR Guiden, ligesom vi hvert år arrangerer Danmarks største HR-messe, Træfpunkt HR®.

Europæisk netværk

DANSK HR er Danmarks repræsentant i den europæiske paraplyorganisation EAPM, The European Association for People Management, som er oprettet med det formål at samle de nationale personaleorganisationer under sig. Kim Staack Nielsen har siddet i EAPM’s bestyrelse siden 2005 og var Vice President for EAPM i perioden 2009-2011.
KMP+ House of Mentoring er et internationalt konsulenthus specialiseret i mentoring, som siden 2000 har designet og leveret innovative mentorprogrammer baseret på grundig forskning og god praksis. Vores mission er: 

· Vi formidler forskningsbaseret viden og praktiske værktøjer til at designe og etablere innovative mentorprogrammer med reel effekt for organisationen og for deltagerne. 

· Vi tager initiativ til ny forskning og samarbejder med de bedste forskere indenfor feltet for at skabe og formidle ny viden om mentoring og læringsprocesser. 

· Vores passion er læring; vi engagerer os i vores kunders hverdag og udfordringer; og vi skaber tillidsfulde relationer med de personer, vi møder i samarbejdet. 

KMP+ House of Mentoring bidrager med: 


· Design af mentorprogrammer 

· Uddannelse af mentorer og mentees 

· Train-the-trainer certificering 

· Mentoring ressourcer & værktøjer 

· Evaluering og dokumentation af resultater 

· Online Mentor+Universe™ og e-læring 

 

Hvorfor samarbejder KMP+ House of Mentoring & Dansk HRM Forening?

Hos KMP+ House of Mentoring ønsker vi at fremme forståelsen for og udbredelse af en professional tilgang til mentoring. Når vi træner mentorerne i Dansk HRM Foreningens mentorordning, får mentorerne større indsigt i moderne mentoring i en forretningsmæssig kontekst. Mentorrollen bliver mere konkret og struktureret, hvilket medvirker til at øge mentors motivation, engagement og eget udbytte. Samtidigt bidrager vi med at formidle viden til virksomheder og organisationer om, hvordan god mentoring kan accelerere læring og udvikling. 

Vi definere mentoring som – mentorskabet set med deltagernes øjne Mentorskab er et udviklende samarbejde mellem to mennesker, som har forskelligt erfaringsgrundlag, hvor begge kan opnå ny læring, nye indsigter og personlig vækst. Mentorskabet er synergi mellem to mennesker. 

 

Bog: Mentor+Guiden – om mentorskab og en-til-en relationer

Forfatter: Kirsten M. Poulsen 

Mentor+Guiden er en guidebog for mentorer og mentees. Den handler om mentorskabet, mentors- og mentees udbytte, overvejelser om at påtage sig mentorrollen samt om dilemmaer, spilleregler og etik i samarbejdet. Bogen er struktureret omkring mentorskabets faser: forberedelse, etablering, læring og afslutning. I hvert afsnit beskrives det grundlæggende indhold i fasen efterfulgt af teori, værktøjer og metoder for at gå dybere ind i mentorskabet.
Vi er dybt taknemmelige for One.com's generøse støtte og samarbejde omkring vores hjemmeside. Deres hjælp har ikke blot forbedret vores digitale tilstedeværelse, men har også udvidet vores evne til at interagere og levere værdifuld indsigt til vores medlemmer og det bredere faglige samfund.

One.com's engagement i at fremme HR-ekspertise har været afgørende, og vi ser frem til at udnytte dette partnerskab til at skabe en mere dynamisk og informativ onlineplatform. Vi er taknemmelige for denne værdifulde forstærkning, og vi ser frem til at udforske nye muligheder og fortsætte vores vigtige arbejde med deres støtte.


NOCA er en non-profit forening, der arbejder upolitisk for et levende og stadig stærkere HR. NOCA forener HR professionelle i Danmarks største organisationer, der nysgerrigt deler deres viden, erfaringer, succes’er, fejltagelser, udfordringer og løsninger indenfor HR. Formålet er at bygge bro mellem forskning og praksis indenfor HR, samt facilitere videndeling og erfaringsudveksling medlemmerne imellem.

Du kan læse mere om NOCA på deres hjemmeside http://www.noca.dk


Siden HRM kandidat uddannelsen blev oprettet i 1992 og Dansk HRM Forening blev startet af nogle studerende fra uddannelsen, har der været et godt og velfungerende samarbejde mellem foreningen og uddannelsen.


En stor del af samarbejdet er HRM linjens intro uge, hvor Dansk HRM Forening står for den sociale del og en intro tur. Dette samarbejde er utrolig meget værdsat af uddannelsen og til meget stor glæde for de studerende.


Et andet samarbejde er mentorordningen, som Dansk HRM Foreningen overtog fra uddannelsen for flere år siden, og har kørt upåklageligt siden. Uddannelsen er glade for erhvervskontakt, og derfor er det godt at vores studerende kan få en mentor, som de kan sparre med i løbet af deres studietid.


HRM uddannelsens administration startede et stort alumni projekt op i samarbejde med 5 medlemmer af Dansk HRM Forenings bestyrelse i 2008. Projektet blev afsluttet med en rapport “HRM fra uddannelse til karriere” og en alumni konference i september 2011.
Dansk HRM Forenings historie

Hvem er Dansk HRM Forening?


Dansk HRM Foreningblev i 1993 stiftet af Henrik Holt Larsen i samarbejde med en gruppe cand.merc.HRM’ere.Senere har det udviklet sig tilat være et samlingspunkt for alle med interesse for HR feltet – både HR-praktikere og kandidatstuderende.

Der er sket meget siden foreningens stiftelse i 1993 – med foreningen og HR i det danske erhvervsliv.Foreningen har 3 hovedydelser rettet til alle vores medlemmer, som henholdsvis er Netværksbar, Mentorordning og Faglige Arrangementer.

Netværksbar startede som en lille fredagsbar, afholdt på Karrierebar i København, men har senere udviklet sig til et populært og anerkendt netværksarrangement med over 100 deltagere med både praktikere ogstuderende.

I 2005 overtages organiseringen af mentorordningen, som tidligere har været faciliteret af Copenhagen Business School.

I 2016 påbegyndte DHRMF samarbejde med KMP+ House of Mentoring, som nu bidrager med mentortræning af nye mentorer og er med til kickoff arrangementet imentorordningen.

Foreningen drives af en frivillig bestyrelse på syv bestyrelsesmedlemmer, som består af både HR-praktikere og studerende for bedst muligt at imødekomme medlemmernes behov.

Vores værdierInklusion

Hos Dansk HRM Forening kommer inklusion til udtryk i måden hvorpå, vi faciliterer vores arrangementer – disse med oplægsholdere fra adskillige organisationer; store såvel som små, offentlige såvel som private. Med andre ord er alle, der kan bidrage til at udvide vores horisonter med forskellige perspektiver på HRM i pipeline for vores kommende arrangementer. Desuden stræber vi efter at gøre Dansk HRM Forening foralle,der har interesse inden for HRM. Derfor vil Dansk HRM Forening være stedet for dig, som har interesse i at være en del af et netværk, hvor HRM er i fokus – uanset baggrund, uddannelse, erhverv, HR-erfaring mm.

Medlemsdrevet

Hos Dansk HRM Forening værdsætter vi vores medlemmer. Vi er en medlemsdreven forening, der ønsker at fremme HR dagsordenen i Danmark, og dette ville ikke være muligt uden vores medlemmer. Foreningen ønsker at tilbyde en platform, hvor medlemmerne kan bidrage med deres interesser og nysgerrighed for på den måde at styrke netværket gennem vores aktiviteter. Derfor er vores udbud af arrangementer og tilbud altid baseret på vores medlemmers ønsker. Vi lytter til vores medlemmer, og vi vil elske at modtage jeres ideer og jeres interesserer!

Ansvarlighed

Hos Dansk HRM forening stræber vi efter at tage ansvar for vores medlemmers udbytte af foreningen. Vi har til hovedformål at sætte ansvarlighed på dagsordenen i HR-branchen samt inspirere flere virksomheder til at gøre en indsats på dette område. Dansk HRM Forening tager ansvar for alle tilbud og arrangementer, der udbydes til medlemmerne af foreningen, så du, som medlem, kan forvente høj kvalitet. Vi ønsker at medvirke til at forny branchen gennem foreningens virke ved at tage initiativ til dialog og erfaringsudveksling, så vi kan italesætte det ansvar, vi har, og hvordan vi forvalter det.

Vidensdeling og netværk

Hos Dansk HRM Forening stræber vi efter vidensdeling og netværk, da det er vores måde at sikre udbygning og vedligeholdelse af det faglige netværk mellem HR-professionelle, HR-studerende og HR-interesserede. På den måde får vores medlemmer, praktikere såvel som studerende, mulighed for at udvide og udfordre deres faglige kompetencer og sammen skabe ny viden. Netværket er det bærende element i den måde foreningen virker på, og derfor skinner værdien igennem i alt det, vi gør.

Vedtægter

Her kan du findeDansk HRM Forenings Vedtægter.

Har du spørgsmål til vedtægterne er du velkommen til at kontakte os via mail: dhrmf@dhrmf.dk
unsplash